دلوم سوخت

دیشبی داشتم واسه زهرا _خواهر زادم_ بازی دانلود میکردم...... این هر بازی که میگف من سریع پیدا میکردم و دانلود میکردم..... سرعتشم که افتضاح بود..... چشممون خشک شد به مانیتور هموجور

بهش گفتم خب ساعت از یک رد شده واسه همینه سرعت اومده پایین...... بچه وا رف..... میگه گفتم چی داوطلبانه واسم دانلود میکنی ,پس مجانیه........ گفتم پس چی فک کردینیشخند

بعد چن دقیقه ورداشته میگه کاش خاله بهم نگفته بودی مجانیه..... من تو همون توهم میموندم که برای اولین بار همیجوری داری واسم یه چی میگیری

دلم کباب رف واقعا..... این حس برام خیلی آشناس...... منم خیلی وقتا دلم میخواد یکی یه اقدامی برام بکنه و به رومم نیاره که چون خرجی یا زحمتی براش نداشته این کارو کرده

یکی تا یه جایی برسونم و نگه چون تو مسیرش بوده رسوندم

میدونم بیمارم...... ولی واقعا دوس دارم برای دیگران تولید زحمت کنمنیشخند

/ 0 نظر / 10 بازدید