مجازیِ مجازیِ مجازی

مشغول لایک کردن بودم که یه بنده خدایی پی ام داد. 3 تا رنگ که دوس داری بگو تعجب بهش گفتم داری فال میگیری؟ گفت میخوام شخصیتتو بشناسم. (کدوم آیکون به آره ارواح عمت نزدیکتره؟)

سه تا رنگمو گفتم. بعد طرف اومد روانمو شناخت نیشخند  انصافا هم یه چیزایی شو درست گفت. یعنی یه جوری درست گفت که شک کردم که نکنه این منو میشناسه و سرکارم گذاشته؟ منم رفتم تو فاز سرکاری. هموجور پشت سر هم دوروغ تحویلش دادم خجالت و البته پشت سر هم تیکه انداختم بهش نیشخند راضی ام از خودم.

طفلی گف نه مث اینکه حرفام واست جالب نیس. مزاحم نمیشم. خداحافظ خنثی

بی جنبه

/ 3 نظر / 34 بازدید
دهه شصتی

خوب کاری کردی [نیشخند]

معلم کوچولو

بابا داشته روانتو میشناخته چرا اذیتش کردی؟ [نیشخند]

دهه شصتی

ولی تنبل همیشه خوابه [نیشخند] یکی پیدا شده کیبرد برات خریده؟ [خنده] خب نمی خوای بگو من برم بگیرم؛ اگه نخواستی خودم استفاده می کنم [نیشخند]