آیا؟؟؟

خوندم تو یه وبلاگی _که نمیگم کدوم وبلاگ:-D _درباره توهین یه آقای فروشنده به چن تا خانم محجبه ... وچون حس کردم نظرم از اهمیت به سزایی برخورداره دست به وب شدم

به قول یه مرحومی من میخوام از شمابپرسم

آیا سکوت خانم های محجبه یکی از دلایل این رفتارا نیس؟؟ البته پررویی عده ای از آقایونم دلیل قابل توجهیه...

آیا یه نفر که حیا داره الزاما باید مظلوم باشه؟؟؟

ماهام مثلا باحجابیم و فک کنم با حیا _با حیا بودنم نظر شخصیه البته:-D _

من خیلی خوبم_این یکی نظر عمومیه_

ولی آیا باید مظلوم هم باشم؟؟ باید بی زبون باشم؟؟ ساکت؟؟؟ هیس؟؟؟ دخترها فریاد نمیزنند؟؟؟

درسته که یکی بایدباشه این آقایون فروشنده رو ازتو دست وپا جمشون کنه... ولی نیس عزیزم... دورو برما هرکی باید باشه نیس... شما فریادتو بزن

/ 2 نظر / 9 بازدید
من

چشم[پلک]

من

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ [نیشخند]