همراه اول عزیز

چن وقت بود از اس ام اسای همراه اول خبری نبود...... نگران بودم .... فک کردم قهره باهام.... گفتم حتما ناراحت شده اصن محلش نمیدم بچم

تا دوستم  زنگ زد گف میبینم خطتم قط کردن بالاخره...... ینی بعد دوسال یه طرفه بودنا

همراه اول کلا باهام بهم زده گریه

خب مگه چیه؟؟؟؟؟؟ ما هم اینجوری شکست عشقی میخوریم

/ 1 نظر / 9 بازدید
من

آخی[نیشخند]